04.april 2022 kl. 10:30 Oppdatering fellesfeil Mynet SKY

Mynet Drift 60 Views

Citrix har oppdatert og pusher ut en fiks. Dette kan ta litt tid, men vi oppdaterer her så fort vi får ny status. Ny oppdatering forventes 11:00