Avtalevilkår

Salgs- og avtalevilkår

Her finner du Mynet AS sine vilkår for abonnementer og tjenester levert fra oss. Endring av vilkår vil ikke bli varslet kunder, men bli oppdatert på disse sidene. For kunder med avtaletid vil eventuelle endringer i kundens disfavør først tre i kraft ved avtaletidens utløp.

Mynet AS - Generelle vilkår (gjeldende fra 6.6.2019)

Tjenester levert av tredjepart

Office 365 Sikkerhetssenter

Microsoft Cloud Agreement (MCA)