Robert Pedersen

Prosjektleder

Jarl Strømsnes

IKT konsulent

Thomas Edvardsen

Daglig leder

Rune Følstad

Servicetekniker

Øivind Asplem

Prosjektingeniør

Halvard Bjørgum

IKT konsulent

Richard Selvli

Kundekonsulent

Jan Karlsen

IKT konsulent